Frågor och svar

Hur kan panelerna minska matsvinn?

Etylen är en naturlig gas som produceras av frukt, grönsaker och växter. Ämnet påskyndar mognadsprocessen och är anledningen till att bananer blir bruna, blommor vissnar och grönsakerna blir dåliga i förtid. CoolSavers lösning sänker etylen halterna till nästan obefintliga nivåer. Detta leder alltså till minskat svinn i följd av att produkter får högre kvalitet och längre livslängd. 

Mögeltillväxt uppkommer bara om det är en fuktig miljö. Genom att reducera kondensen kan vi alltså minska potentiell mögelbildning i kylen. Förresten, all mat kommer att hålla längre på grund av den optimerade miljön med jämnare temperaturer. 

Hur sparar CoolSaver energi?

Genom en ytkemisk process förhindrar och reducerar CoolSaver kondens samt gör det lättare för kylen och frysen att hålla låga och jämna temperaturen vilket leder till energibesparing. Kondensbildning betyder mer energiåtgång för att kyla & även risk för isbildning.

Vad är skillnaden mellan CoolSaver och andra absorberande produkter?

CoolSaver mineralerna absorberar inte fukten, utan behandlar istället vattenmolekylerna på en ytkemisk nivå som i sin tur motverkar att molekylerna växlar från luftfuktighet till kondens. Detta kallas även molekylär filtrering. I en kyl vill du exempelvis bevara luftfuktigheten men motverka att just kondensen som har negativ effekt uppstår i din kyl och frys miljön.

Är CoolSaver's teknologi bevisad att fungera?

En av de vanligaste invändningar vi får innan våra kunder köper produkterna är “Detta låter för bra för att vara sant!”. Vi blir självklart glada att våra produkter har så pass bra effekt att denna fråga ställs. Det är dock viktigt för oss att informera våra kunder varifrån effekterna i CoolSaver uppkommer.

CoolSaver har hjälpt företag som McDonalds, Polfärsk och Whirlpool i över 10 år att förbättra deras frys & kyl miljö i form av energibesparing, minskat matsvinn och reducering av kondens relaterade problem. Vänligen se våra referensfilmer med några av dessa företagskunder här: https://coolsaver.com/sv/referenser/  

CoolSaver har tillsammans med Statens Provningsanstalt genomfört Oberoende tester i hushålls kylar och frysar som ligger till grund för de resultat vi hänvisar till i form av energibesparing och ökad livslängd på frukt och grönsaker. 

För mer information om Ytkemi: Se PDF